Cumuluserv srl respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, firma are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Cumuluserv srl se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

Pentru orice alte detalii referitoare la protectia datelor ne puteti contacta la nr. de telefon +40 264 317339 sau transmite un email la adresa office[at]cumuluserv.ro

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.